FİBER OPTİK ALTYAPI
FİBER OPTİK ALTYAPI

Provis çok tecrübeli Fiber Optic enstelasyon ekibine sahip olup, bu ekibi ile Başta yurt içi olup yurt dışı projelerde dahi en hassasiyet gerektirecek fiber optic çalışmalarına aktif ve pasif fiber optic ürünlerin temini ve kurulum hizmetlerini sunmaktadır.

Fiber optic çalışmalarında 1994 yılından bu yana saha uygulama tecrübesine sahip olmanın verdiği uzmanlıkla yüksek bir işçilik kalitesi ile kayıpsız hızlarda fiber optic kablolama hizmetleri sunmaktayız.

NEDEN FİBER OPTİC KABLO TERCİH EDİLMELİDİR?
1-Geniş Band Aralığı:
Yapıları gereği optik frekanslar daha geniş bant genişliklerisağladıkları için, fiber sistemler daha büyük bir kapasiteye sahiptir.Metalik kablolarda, iletkenler arasında kapasitans ve iletkenlerboyunca indüktans meydana gelir. Bu özellikler metalik kabloların, bantgenişliklerini sınırlayan alçak geçiren filtreler gibi hareketetmelerine neden olur.
2-Kanal Başına Maliyetin Düşük Olması:
Kabloların hafif ve ucuz olması, bant genişliğinin uzaklık çarpanın büyük, yineleyici aralıklarının uzun ve aktif cihaz değiştirilerek kanal sayısı arttırılabildiğinden maliyet düşmektedir. Aynı kapasiteli bakır iletkene göre; Mbps başına iletişim maliyeti ucuzdur.
3- Bilgi Çalınmasının Güçlüğü:
Optik fiber damardan bilgi çalabilmek için kabloyu kesip sisteme bağlamak gereklidir. Böyle bir yöntemde anında tespit edilir.
4- Elektromanyetik Etkiden Bozulmama:
Bakır iletkenli ve diğer iletim sistemleri manyetik etkiden bozulurken optik iletimde bozulma yoktur. Yüksek gerilim iletkenlerinin yanından dahi fiber kablo çekilse fiber optic kablo üzerinde enerjinin olumsuz bir etkisi olamaz ve iletişimde sorun yaşanmaz.
5- Karışma(Diyafoni)Olmaması:
Optik iletimde sinyaller fiber damar dışına taşmaz. Fiber kablolar, yıldırımın, elektrik motorlarının, floresan ışığın vediğer elektriksel gürültü kaynaklarının neden olduğu statik karışmadan etkilenmezler, Oysa bu durum bakır kabloda crostallk adını verdiğimiz sinyal karışmasına neden olurken, fiber optic kablolarda Kıvrımlardan dolayı sinyaller damar dışına taşarsa bile diğer damarlara girip onları etkilemez. Bu nedenle karışma yoktur. Bunun bir nedeni de, fiber optiklerin elektrik iletmeme özelliğidir. Ayrıca, fiber kablolar enerji yaymazlar; dolayısıyla,diğer iletişim sistemleriyle girişime yol açmaları mümkün değildir. Bu özellik, fiber sistemleri askeri uygulamalara çok uygun hale getirir.
6- Elektriksel Yalıtım:
Optik fiberler elektriksel bakımdan yalıtkan maddelerden yapılmış olduğundan uçlar arasında tam bir elektriksel yalıtım sağlar. Ayrıca kırılma ve kopmalarda kıvılcım çıkarmamaktadır ,Bu özellik patlayıcı veya yanıcı parlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda güvenle iletişim kurmak için fiber kabloyu ideal hale sokar aynı zamanda dar bantlı sistemler ve kapalı devre televizyon sistemleri içinde çok uygundur. 
7- Değişik Çevre Koşullarına Uyum Sağlaması:
Isıya ve aşırı soğuk ortamlara dayanaklı fiber damarlar (+500’Cye kadar )üretilmiştir. Bu nedenle bakır iletkenli kabloların kullanılamadığı ortamlarda güvenlikle kullanılmaktadır.
8- Tesis Kolaylığı:
Optik fiber kablolar küçük çaplı (12 damarlı kablonun çapı 17mm) ve hafif oluşları nedeniyle tesisleri kolaydır. Örneğin bakır iletken (0,6mm2) 3kg/km fiber damar 0.05) olması ek0.05km 40,05 veya 230-50gr/km makara boylarının uzun (1.5 sayısını azaltmakta kablo kesiti küçük olduğundan aynı gözden birçok kablonun çekilmesi sağlanmaktadır. Kablo tesisinin kolaylılığına karşın ek ve bakım için kullanılan malzemeler oldukça pahalı olduğundan tesis ve ek yapımının uzman kişilerce özenle yapılması gerekir.
9- Yerel(Abone)Dağıtım Şebekesinde Kullanılması:
ISDN* uygulamalarının gündeme gelmesiyle birlikte fiber optik kablolar artık abonenin evine kadar tesis edilebilir hale gelmiştir. Bu amaca yönelik arazi tipi donatım ve kablo dağıtımının yaygın olarak kullanıldığı İsveç, Almanya, Fransa ve Amerika gibi ülkelerde Yerel İletişim Ağı Şebekeleri (LAN, Local Area Network) pilot uygulamalarına başlamış olup eve kadar fiber uygulamaları yapılamaktadır. 1984 yılından beri Japonya’da abone çevrimleri de kullanılmaktadır.

OPTİK FİBERLERİN KULLANIM ALANLARI :
Optik iletişim sistemleri;büyük olanaklar sağlaması nedeniyle kısa sürede çok geniş kullanım alanları bulmuştur. Bu sistemlerin kullanıldığı çeşitli alanlar aşağıda sıralanmıştır :
1. Zayıflamanın az, bant genişliğinin büyük, kanal başına düşen maliyetlerin düşük olması nedeniyle uzun mesafeli büyük kapasiteli haberleşme sistemlerinde ve orta mesafeli düşük kapasiteli sistemlerde,
2. Hem örneksel hem sayısal iletime olanak sağlaması ve geniş bantlı servis verilebildiğinden özellikle santraller arası bağlantıda,
3. Düşük kayıp, yüksek hız nedeniyle bina içlerindeki iletim sistemlerinde (Plastik fiberlerle),
4. Kapalı devre televizyon sistemlerinde,
5. Veri iletiminde,
6. Elektronik aygıtların birbiriyle bağlantısında,
7. Havacılık alanında, (Radarlar) yüksek hız gerektiren aygıtlar arası ve uçak iç donanımlarında,
8. Demiryolu elektrifikasyon ve sinyalizasyon uygulamalarında,
9. Yüksek gerilim iletkenlerinin içine fiber damarlar yerleştirilerek iletkenlerin, enerji taşırken aynı anda haberleşmeyi de sağlamasında,
10. Trafik denetim (kontrol)sistemlerinde,
11. Askeri haberleşme sistemlerinde,
12. Reklam panolarında,
13. Tıp alanında kullanılan aygıtlarda,
14. Nükleer enerji santralleri ve radyoaktif ışınların iletişimi bozduğu yerlerde,

Bu sitenin tüm hakları saklıdır. © 2018