KEYMILE
KEYMILE
Keymile S.HDSL Modemler
Keymile S.HDSL Modemler

SHDSL modülasyonuna geçilmesiyle uzak mesafe ifadesi değişerek neredeyse HDSL'in iki katı mesafeye ulaşmıştır. Bu mesafe 1 çift kablo(0,5 mm) üzerinden 3,5 Km. 2 çift kablo (0,5 mm) üzerinden 7Km olarak test edilip Türk Telekom personeli tarafından da kayıt altına alınmıştır. SHDSL modülasyona geçilmesindeki temel sebeplerden biride aynı alt yapıda ADSL kullanıcılarının artmasıyla oluşan enterferans etkilerini minimum indirmektir. SHDSL teknolojisi HDSL'e gore aynı alt yapıdaki diğer haberleşme teknolojilerinden daha az etkilenerek hattın kalitesini üst seviyede tutabilmektedir. SHDSL modülasyonuna geçişin bir diğer sebebide hat kapasitesinin 2 çift kablo üzerinden kapasiteyi birleştirilerek 2,3Mbps olan hat kapasitesinin 4,6 Mbps'a çıkarılmasıdır.

KEYMILE, Alcatel için daha once üretmiş olduğu ve Türk telekomlarda HDSL kart modemlerin kullanımına olanak sağlayan Shelflere, daha sonra üretimine başladığı SHDSL kart modemlerinde çalışmasına imkan sağlamasından dolayı mevcut olan Alcatel shelflerin yeni nesil KEYMILE SHDSL kart modemlerin çalışmasına olanak sağlamaktadır.

KEYMILE Linerunner ürün ailesinden olan SHDSL-2 ve SHDSL-1 DTM kutu tipi modemlerin AC ve DC besleme seçenekleri olup, telekom tarafında kutu modem kullanmak söz konusu olan yerlerde direk telekomun DC beslemesinden enerjisinin alınabilmesini sağlamaktadır. SHDSL-2 LCM modemler shelflere takılabildiği için beslemeri standart DC olmaktadır. SHDSL DTM kutu tipi modemlerin içerisindeki kartı çıkarıp shelf tipi yapmak mümkün değildir. HDSL modem üretimi zamanında tek tip modem olup boş kutu ve arayüz kullanarak kutulu hale getirilmekteydi. KEYMILE bu bölünmüşlükten kurtulmak için kutu modemleri arayüzleri üzerinde sabit bir parça olarak üretmeye başlamış bu sayede arayüz modüllerden oluşacak problemleri minimunma indirmeyi hedeflemiştir.

KEYMILE, haberleşme çözümlerindeki uzmanlığını kullanarak, iki nokta arasındaki mesafenin gerçekten çok uzun ve büyük band genişliğine ihtiyaç duyulan yerlere haberleşme sağlamak için belirli mesafelere koyularak yeterli band genişliğini oluşturmak için hat güçlendirici (regenerator) üniteler üretmiştir. Bu regeneratorlerin enerji beslemesi uç noktalardaki modemlerin üzerinden yapılabilmektedir. Haberleşmede kullanılan mevcut bakır kablo üzerinden regeneratorün ihtiyacı kadar olan enerji kart veya kutu tipi modem üzerinden gönderilmektedir.

KEYMILE SHDSL modemler özellikle PBX pazarında tercih edilen bir üründür. ISDN PRI uygulamarında Türk Telekom ile arada yapılacak 2Mbps bağlantıyı sağlayan modemler aynı zamanda Leased-line ve frame relay kiralık hat uygulamarında da kullanılmaktadır. Modemlerin konfigürasyonu ASMOS Manager program ile kolayca yönetilebilmektedir. ASMOS program ile hat kalitesini, data kayıplarını ve bir çok alarm durumunu kolayca tespit edip çözüme yönelik çalışmar kolayca yapılabilmektedir.Türkiye genelindeki Türk Telekom satnrallerinin data merkezlerinde KEYMILE kart tipi modemlerin kullanabilmesi için shelfler mevcuttur. Ihtiyaç duyulan yerlere shelf tedariği kısa bir sure içerisinde yapılmaktadır.

 

/content/projectimg/2018_5_28_15_44_54_918.png

Bu sitenin tüm hakları saklıdır. © 2018